Nimetön suunn.malli (3)

Työnohjaus

Kuten Suomen työnohjaajat ry:n verkkosivuilla kerrotaan, on ”työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä”.

Ryhmä, tiimi- ja yksilötyönohjaukset

Työnohjaajana ole toiminut erilaisten tiimien ja työryhmien parissa yli kymmenen vuotta, joten kokemusta on karttunut matkanvarrella hyvin paljon. Omaa työotettani kuvaa parhaiten restoratiivisyys, joka tähtää parempaan vuorovaikutukseen, osallisuuden tunteeseen ja yhteisten ratkaisujen löytämiseen. Työhyvinvoinnin tukemista unohtamatta. Ohjaukset voidaan toteuttaa joustavasti asiakkaan tiloissa, omassa työtilassani Tampereella Yliopistonkadulla tai etänä esimerkiksi Teamsia käyttäen.

Business Coaching

Business Coaching ohjausmuotona tähtää nykytilan tarkastelun lisäksi tiukasti tulevaisuuteen sekä sen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Millaista coachingia sinä kaipaisit?

Uuden esihenkilön coaching

Uuden esihenkilön coaching on nimensä mukaisesti tarkoitettu henkilöille, jotka ovat uuden esihenkilötehtävänsä alkutaipaleella. Siitä hyötyvät eniten he, jotka tunnistavat uuden tehtävänsä haastavuuden ja haluavat onnistua siinä mahdollisimman hyvin. Uuden esihenkilön coaching toteutetaan 10 ohjaus kerran ohjaus prosessina ja tapaamiskerrat jaksotetaan tarpeen mukaisesti. Tapaamiset voidaan järjestää, joko etäyhteydellä tai kasvokkain. Kun uusi esihenkilö pääsee käsittelemään itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä asioita luottamuksella ja säännöllisesti niin voimavarat säästyvät. Tätä kautta focus säilyy oikeissa asioissa ja työ sujuu paremmin. Tästä hyötyvät niin esihenkilö itse kuin koko organisaatio.  

Haastavat vuorovaikutustilanteet

Joskus hyvästä tahdosta huolimatta työpaikoilla ajaudutaan haastaviin keskusteluihin ja jopa konflikteihin. Työkalupakistani löytyy sekä neuvontaa ja tukea haastaviin tilanteisiin.  

Valmennus tiimeille ja työryhmille

Tämä lämpimällä huumorilla, mutta käytännöllisillä esimerkeillä varustettu valmennus auttaa ymmärtämään miksi haastavat keskustelut ovat meille niin hankalia ja miksi niitä ei tulisi vältellä. Valmennus antaa konkreettisia työkaluja onnistuneen keskustelun käymiseen ja auttaa myös kohtaamaan haastavat keskustelukumppanit.

Psyykkinen valmennus

Psyykkisen valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi yksilön itsetuntemuksen lisääminen, arjenhallinnan tarkastelu ja vahvistaminen, joukkueen tai tiimin ryhmädynamiikan kehittäminen ja tukeminen tai valmentajan työhyvinvoinnin lisääminen. Yksityiskohtaiset psyykkisen valmennuksen tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa ensimmäisellä tapaamiskerralla. Psyykkinen valmennus on tarkoitettu kaiken ikäisille urheilijoille, valmentajille, joukkueille ja kaikille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Psyykkistä valmennusta voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä joko vastaanotolla tai esim. oman lajin toimintaympäristössä.

Tarina

Valmentajat

Petri Mattila

Petri Mattila

Toimitusjohtaja
Certified business coach
Työnohjaaja (STOry)
Johdon ja esimiesten valmentaja
0400 734 731
petri.mattila@uniquemind.fi

Tämän elämää uteliaasti tutkivan miehen työura alkoi yhdeksänkymmentäluvun loppupuolella kasvatusalan tehtävistä. Matkan varrella on tullut tutustuttua moniin organisaatioihin ja työpaikkoihin, unohtamatta kaikkia niitä hienoja persoonia, joiden avulla olen saanut oppia uutta ja samalla kasvaa itsekin ihmisenä.

Viimeisen kymmenen vuoden ajan sisäinen kiinnostukseni ihmisen voimavaroihin ja hyvinvointiin oli kasvanut. Huomasin usein pohtivani, mikä saa toiset ylittämään itsensä vaikeina aikoina ja vastaavasti miksi niin moni uupuu arjen keskellä? Vaikka ehdottomuudesta en missään muodossa oikein pidä, niin yhdestä asiasta olen aivan varma: ihminen on mielen ja kehon kokonaisuus, jonka jaksamista ja hyvinvointia on mahdollista tukea moni eri keinoin.
Eräänä keväisenä aamuna vuonna 2017 ymmärsin, että ihmisen hyvinvointiin ja kehittymiseen liittyvät asiat puhuttelivat minua huomattavasti enemmän kuin laskutusastelaskelmat tai tilinpäätösanalyysit. Oli siis aika tehdä muutoksia omaan elämääni. Irtisanouduin toiminnanjohtajan sekä sosiaalialan palveluyrityksen toimitusjohtajan tehtävistä ja päätin ryhtyä päätoimiseksi yrittäjäksi. Yritykseni tuottamat palvelut ovat minun tapani tehdä maailmasta vähän parempi paikka elää ja tehdä työtä.

Henna Hukkanen

Henna Hukkanen

Psyykkinen valmentaja (UPV sert.)
044 5580 561
hehukkanen@gmail.com

Moikka, olen Henna Hukkanen, liikunnasta ja psykologiasta innostunut psyykkinen valmentaja. Minua kiehtovat erilaiset liikuntaan ja urheiluun liittyvät ilmiöt sekä ihmismielen toiminta ja potentiaali.

Olen kulkenut pitkän ja mielenkiintoisen tien kohti nykyistä työtäni psyykkisenä valmentajana. Olen työskennellyt mielenterveys-ja päihdehoitotyön sairaanhoitajana psykiatrialla, tutkijana terveyden edistämisen tutkimuksen parissa sekä laji- ja fysiikkavalmentajana eri urheilulajeissa. Vuodesta 2017 lähtien olen toiminut yksittäisten urheilijoiden, valmentajien ja joukkueiden psyykkisenä valmentajana kilpa-ja huippu-urheilun toimintaympäristössä.

Monipuolisen opiskelu-ja työhistorian myötä olen kiinnostunut erityisesti ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilön tai tiimin maksimaalisen potentiaalin tunnistamisesta, kehittämisestä ja hyödyntämisestä. Työssäni haluan ensisijaisesti tukea yksilön henkistä kasvua, sillä meissä kaikissa on valtavasti potentiaalia. Henkinen kasvu ja itsetuntemuksen lisääminen on mahdollista läpi elämän. Psyykkisiä taitoja tarvitsemme jokaisella elämän osa-alueella.

Koulutus:

Psyykkinen valmentaja (*UPV sert.)
Liikunnan ammattitutkinto
Terveystieteiden maisteri (liikuntalääketiede)
Sairaanhoitaja AMK (mielenterveys-ja päihdehoitotyö)

*Urheilun psyykkisen valmennuksen ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti, Psykologiliitto

Ota yhteyttä