OHJAUS- JA VALMENNUSPALVELUT

UNIQUEMIND | TARINA

Opiskellessani aikoinaan työnohjaajaksi sain tehtäväksi keksiä kielikuvan, joka kuvaisi omaa ohjausideologiaani mahdollisimman hyvin.

Niin kuin usein käy, vastaus tähänkin tehtävänantoon syntyi metsässä samoilun tuloksena ja kuuluu näin:

Onnistuneena ohjaustyö on kuin kullanhuuhdontaa, jossa yhdessä etsitään arjen hiekasta viisauden, tiedon ja kasvun aarteita. Tehtävä ei ole aina kovinkaan helppoa ja siksi ilman määrätietoista työtä ei myöskään tuloksia synny. Jos kuitenkin uskaltaa vaskooliin nostaa pintahiekan sijasta syvemmälle painunutta tummaa ja joskus raskastakin hiekkaa, saattavat aarteet löytyä. Aarteet, jotka antavat löytäjilleen iloa ja kasvua.

Tämä ideologia on tänä päivänäkin Uniquemind Oy:n ohjaus- ja valmennustyön sisintä ydintä.

Toimitusjohtaja, Petri Mattila