Petri Mattila, Toimitusjohtaja

Certified business coach
Työnohjaaja (STOry)
Johdon ja esimiesten valmentaja

0400 734 731
petri.mattila@uniquemind.fi

Lisää Petristä

Tämän elämää uteliaasti tutkivan miehen työura alkoi yhdeksänkymmentäluvun loppupuolella kasvatusalan tehtävistä. Matkan varrella on tullut tutustuttua moniin organisaatioihin ja työpaikkoihin, unohtamatta kaikkia niitä hienoja persoonia, joiden avulla olen saanut oppia uutta ja samalla kasvaa itsekin ihmisenä.

Viimeisen kymmenen vuoden ajan sisäinen kiinnostukseni ihmisen voimavaroihin ja hyvinvointiin oli kasvanut. Huomasin usein pohtivani, mikä saa toiset ylittämään itsensä vaikeina aikoina ja vastaavasti miksi niin moni uupuu arjen keskellä? Vaikka ehdottomuudesta en missään muodossa oikein pidä, niin yhdestä asiasta olen aivan varma: ihminen on mielen ja kehon kokonaisuus, jonka jaksamista ja hyvinvointia on mahdollista tukea moni eri keinoin.

Eräänä keväisenä aamuna vuonna 2017 ymmärsin, että ihmisen hyvinvointiin ja kehittymiseen liittyvät asiat puhuttelivat minua huomattavasti enemmän kuin laskutusastelaskelmat tai tilinpäätösanalyysit. Oli siis aika tehdä muutoksia omaan elämääni. Irtisanouduin toiminnanjohtajan sekä sosiaalialan palveluyrityksen toimitusjohtajan tehtävistä ja päätin ryhtyä päätoimiseksi yrittäjäksi. Yritykseni tuottamat palvelut ovat minun tapani tehdä maailmasta vähän parempi paikka elää ja tehdä työtä.

Henna Hukkanen

Psyykkinen valmentaja (UPV sert.)

044 5580 561
hehukkanen@gmail.com

Lisää Hennasta

Moikka, olen Henna Hukkanen, liikunnasta ja psykologiasta innostunut psyykkinen valmentaja. Minua kiehtovat erilaiset liikuntaan ja urheiluun liittyvät ilmiöt sekä ihmismielen toiminta ja potentiaali.

Olen kulkenut pitkän ja mielenkiintoisen tien kohti nykyistä työtäni psyykkisenä valmentajana. Olen työskennellyt mielenterveys-ja päihdehoitotyön sairaanhoitajana psykiatrialla, tutkijana terveyden edistämisen tutkimuksen parissa sekä laji- ja fysiikkavalmentajana eri urheilulajeissa. Vuodesta 2017 lähtien olen toiminut yksittäisten urheilijoiden, valmentajien ja joukkueiden psyykkisenä valmentajana kilpa-ja huippu-urheilun toimintaympäristössä.

Monipuolisen opiskelu-ja työhistorian myötä olen kiinnostunut erityisesti ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilön tai tiimin maksimaalisen potentiaalin tunnistamisesta, kehittämisestä ja hyödyntämisestä. Työssäni haluan ensisijaisesti tukea yksilön henkistä kasvua, sillä meissä kaikissa on valtavasti potentiaalia. Henkinen kasvu ja itsetuntemuksen lisääminen on mahdollista läpi elämän. Psyykkisiä taitoja tarvitsemme jokaisella elämän osa-alueella.

Koulutus:

Psyykkinen valmentaja (*UPV sert.)
Liikunnan ammattitutkinto
Terveystieteiden maisteri (liikuntalääketiede)
Sairaanhoitaja AMK (mielenterveys-ja päihdehoitotyö)

*Urheilun psyykkisen valmennuksen ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti, Psykologiliitto

Ohjaus- ja valmennustilat

Yliopistonkatu 58 B, 4 kerros. Tampere

Laita meille viestiä!

6 + 12 =

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä henkilötietojen käsittelytoimista. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Uniquemind Oy, Y-tunnus 3010168-9, kotipaikka: Tampere
Yhteyshenkilö: Petri Mattila, 0400 734 731, petri.mattila@uniquemind.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat Uniquemind Oy:n yhteistyökumppanit, asiakkaat sekä mahdolliset uuden asiakkaat yhdyshenkilöineen

3. Rekisterin sisältö ja käyttötarkoitus

Rekisterin sisältö:

 • Asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja yhdyshenkilöiden yhteystiedot
  yrityksen nimi / yhdyshenkilön nimi
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • yhdyshenkilön puhelinnumero
 • tiedot myydyistä palveluista
 • Asiakkaiden antamat referenssitiedot

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Yhteistyösuhteiden hoitaminen
 • Sovitun palvelun tuottaminen
 • Mainosmateriaalien valmistaminen (näissä tapauksissa kysytään lupa erikseen asiakkaalta)

4. Rekisterin sijainti ja suojaus

Henkilötiedot sijaitsevat tiedostossa (taulukkolaskentaohjelmisto), joka on tallennettuna Uniquemind Oy:n hallitsemaan Microsoft Office 365 tallennustilaan. Tallennustilaan on pääsy Uniquemind Oy:n henkilöstöllä ja se on suojattu vahvalla työntekijäkohtaisella salasanalla.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava tietovirhe ja ilmoitettava oikeelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisteristä siinä tapauksessa, että henkilötietojen poisto ei vaikeuta sovitun palvelun tuottamista.
Oikeuksiensa toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Uniquemind Oy:n yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä tarvittaessa tietojen käsittelystä valitus viranomaiselle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään tarjouspyyntövaiheessa tai viimeistään asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteen syntyessä. Rekisteröity lähettää tiedot pääsääntöisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Uniquemind Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun asiakkuus tai yhteistyösopimus on voimassa tai mahdollisuus asiakkuuden jatkumiseen on olemassa. Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan rekisteristä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi tilitoimistolle laskutuksen hoitamista varten. Tällöin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti sekä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia noudattaen.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.