UNIQUEMIND | BUSINESS

Työnohjaus, coaching ja erilaiset valmennukset ovat Uniquemind busineksen keskeisiä palveluita. Tieto palveluiden nimistä on sinulle varmasti tärkeää, mutta luulen, että on vielä jotain tärkeämpää. Nimittäin se millaisia tuloksia näiden palveluiden avulla voidaan saavuttaa?

Jos palveluiden tulokset kiteyttäisi kahteen sanaan olisi se varmasti työelämätaitojen kehittäminen. Alati muuttuvassa maailmassa myös työelämän haasteet muuttuvat jatkuvasti. Ja vaikka muutos olisikin mahdollisuus on sen tuomat vaatimukset myös rankkoja niin yksilöitä kuin kokonaisille organisaatioille. Tärkeiksi työelämäntaidoiksi ovat kokemuksemme mukaan nousseet viime vuosina itsensä johtaminen, vuorovaikutus, tiimityö ja muutoksessa toimimisen taito. Nämä taidot mahdollistavat käytössä olevan potentiaalin kohdentumisen oikein – niin ettei sen kallisarvoinen energia valuisi hukkaan.

Me lupaamme olla kehittämässä näitä taitoja kanssanne nyt ja tulevaisuudessa. Tämä lupaus on helppo tehdä, koska jo monet yhteisöt niin yritys- kuin kuntasektorilla työstävät näitä taitoja kanssamme tälläkin hetkellä.

UNIQUEMIND | SPORT

Psyykkisen valmennuksen tavoitteena voi olla esim. yksilön itsetuntemuksen lisääminen, arjenhallinnan tarkastelu ja vahvistaminen, joukkueen tai tiimin ryhmädynamiikan kehittäminen ja tukeminen tai valmentajan työhyvinvoinnin lisääminen. Yksityiskohtaiset psyykkisen valmennuksen tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Psyykkinen valmennus on tarkoitettu kaiken ikäisille urheilijoille, valmentajille, joukkueille ja kaikille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Psyykkistä valmennusta voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelynä joko vastaanotolla tai esim. oman lajin toimintaympäristössä.